För mäklare

Vid försäljning av bostadsrätter i vår förening vill vi gärna bidra med fakta om föreningen och vår verksamhet. Kontakta gärna styrelsen för mer information. 

Vi har sammanställt lite svar på några vanliga frågor

  Medlemsansökningar

  Styrelsen måste alltid godkänna nya medlemmar i bostadsrättsföreningen. Skicka överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap i föreningen till föreningsstyrelsen via email till styrelsen@brfklostret1.se eller på postadressen nedan:

  Brf Klostret 1
  NABO 4676, FE 617
  107 76 Stockholm 

  Pantsättningshandlingar

  Alla pantsättninghandlingar i original skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas adressen ovan. Nabo AB ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

  Om föreningen och medlemskap

  Är föreningen en äkta förening? Ja

  Antal bostadsrätter? Hyresrätter? Några lokaler? Föreningen består av 43 lägenheter varav 42 bostadsrätter och vi äger 1 hyresrätt. Inga lokaler

  Är det tomträtt eller äger ni marken? Föreningen äger marken

  Godkänner föreningen delat ägande? (T.ex. mellan barn och förälder). Vad är i så fall lägsta ägarandel? Ja, barn skall ha minst 10% ägande

  Godkänner ni juridisk person(företag)? Nej

  Finns det speciella önskemål innan godkännande av medlem (tex UC, vill träffa köparen m.m.)?Föreningen tar UC på nya medlemmar så godkännande ges bara till personer som saknar anmärkningar. 

  Tar föreningen någon överlåtelseavgift? Vem betalar denna? Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och avgiften ligger på 2,5% av prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift erläggs även på 1% av prisbasbeloppet

  Vad ingår i månadsavgiften? Värme, vatten, tillgång till tvättstuga. Ett obligatorisk tillägg på 299kr tillkommer utöver månadsavgiften för bredband och tv

  Hur tas beslut om medlemskap? På styrelsemöte som hålls en gång i månaden. Vid brådskande ärende kontakta styrelsen via mejl.

  Finns det beslut om någon förändring av månadsavgiften?  Beslut om att höja medlemsavgiften 5% från 1 januari 2023. Styrelsen bevakar den fortsatta utvecklingen på marknaden och står beredd att höja avgifter ytterligare om prognoser ändras. I nuläget ser det inte ut att behövas ytterligare höjningar av årsavgiften under 2023.

  Om byggnaderna

  Byggnadens/byggnadernas byggår? 1940 (Klostervägen 5) och 1948 (Klostervägen 7) 

  Finns det nyttjanderätt till något vinds- eller källarförråd? Det finns ett vindsförråd till varje lägenhet. Vid intresse av att hyra ytterligare förråd tar man kontakt med styrelsen

  Vad har föreningen för gemensamma utrymmen (såsom tvättstuga, samlingslokal mm)? Tvättstuga, cykelförråd samt takterrass

  Har ni planer på att sälja ut råvindar,om ja, när? Hur stora är dessa och vadär den förväntade intäkten? Nej, någon merråyta kommer inte att avyttras i nuläget

  Parkeringsplatser? Föreningen har egna p-platser. För närvarande 15 st, varav 6 st med el-stolpe. Pris mellan 300 och 525 kr/månad. Man kontaktar styrelsen för att ställa sig i kö till dessa. Varierande efterfrågan

  Takterrass? Föreningen förfogar över en takterrass med kvällssol. Det finns inget bokningssystem för denna utan man "paxar" den enkelt i föreningens facebookgrupp. Självklart delar man med sig om fler vill vara där samtidigt

  Vilka åtaganden har medlemmar? För medlemmar som ingår i självförvaltningen ingår gemensam städdag under vår och höst samt gräsklippning- och snöskottningsschema mot en ersättning. Medlemmar får kontakta styrelsen för mer information

  Vilka större renoveringar är utförda (såsom tak, fasad, stambyte mm)?

  • Stambyte 2010
  • Tvättstugor 2011
  • Säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter 2011
  • Takrenovering 2016
  • Trapphus ommålade 2016
  • Elstolpar parkeringsplatser 2016
  • Bergvärme 2017
  • Nya portar 2018
  • Nya fönster 2018
  • Omvandling av råyta (garage renoverades till 3st nya lägenheter) 2020
  • Fasad-och balkongrenovering 2021-2022

  Om installationerna

  Uppvärmning? Sker via bergvärme. Det inte är tillåtet att lufta element i lägenheterna utan att i förväg kontakta styrelsen. Om luftning sker utan övervakning finns risk att systemet töms och cirkulationspumpen går sönder.  

  El? Föreningen har ett kollektivt avtal för hushållsel. Kostnaden för detta är för nuvarande fastpris på 2,00 kr/kWh och debiteras kvartalsvis i efterskott via månads-avierna. Fast pris på elavtal löper ut i september 2023.

  Ventilation? I husen finns självdrag. OVK genomförd och godkänd 2019. Nya lägenheter i 5B har frånluftsfläktar. Det är förbjudet att installera frånluftsfläkt i köken. Kolfilterfläkt är tillåtet. I badrum får man installera en mekanisk ventilation

  Fönster? Fönsterbyte har skett till 3-glas fönster med spaltventiler för friskluft 2018

  TV och internetanslutning? Kollektivt bredband och TV finns anslutet via Telia. Kostnaden för detta debiteras via månadsavierna och ligger på 299kr/månoch är en obligatorisk avgift

  Är det något annat väsentligt som har hänt i föreningen eller som är på gång som bör upplysas? Ta del av föreningens brandskyddsregler på hemsidan

  Om ekonomin

  Finns ekonomisk förvaltare? Ja, Nabo

  Vem är föreningens revisor? Nabo 

  Vad ingår imånadsavgiften? Värme, vatten, tillgång till tvättstuga. Ett obligatoriskt tillägg på 299kr tillkommerför bredband och tv, utöver månadsavgiften. Föreningen honorerar självförvaltning och det finns ett utarbetat system för detta som innebär sänkt avgift mot visst arbete

  Senaste årsredovisningen: https://www.brfklostret1.se/arsredovisningar/