Vanliga frågor

Här finner du svar på frågor som kan dyka upp vid försäljning/köp av lägenhet

Är föreningen en äkta förening? Ja

Antal bostadsrätter? Hyresrätter? Några lokaler? Föreningen består av 43 lägenheter varav 42 bostadsrätter och vi äger 1 hyresrätt. Inga lokaler

Är det tomträtt eller äger ni marken? Föreningen äger marken

Godkänner föreningen delat ägande? (T.ex. mellan barn och förälder). Vad är i så fall lägsta ägarandel? Ja, barn skall ha minst 10% ägande

Godkänner ni juridisk person(företag)? Nej

Tar föreningen någon överlåtelseavgift? Vem betalar denna? Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och avgiften ligger på 2,5% av prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift erläggs även på 1% av prisbasbeloppet 

Vad ingår i månadsavgiften? Värme, vatten, tillgång till tvättstuga. Ett obligatorisk tillägg på 299kr tillkommer utöver månadsavgiften för bredband och tv 

Hur tas beslut om medlemskap? På styrelsemöte som hålls en gång i månaden. Vid brådskande ärende kontakta styrelsen via mejl.

Finns det beslut om någon förändring av månadsavgiften? Beslut om att höja medlemsavgiften 5% från 1 januari 2023. Styrelsen bevakar den fortsatta utvecklingen på marknaden och står beredd att höja avgifter ytterligare om prognoser ändras. I nuläget ser det inte ut att behövas ytterligare höjningar av årsavgiften under 2023.

Finns det nyttjanderätt till något vinds- eller källarförråd? Det finns ett vindsförråd till varje lägenhet. Vid intresse av att hyra ytterligare förråd tar man kontakt med styrelsen. 

Vad har föreningen för gemensamma utrymmen (såsom tvättstuga, samlingslokal mm)? Tvättstuga, cykelförråd samt takterrass. 

Vilka åtaganden har medlemmar? För medlemmar som ingår i självförvaltningen ingår gemensam städdag under vår och höst samt gräsklippning- och snöskottningsschema mot en ersättning. Medlemmar får kontakta styrelsen för mer information.