Stadgar

Varje ekonomisk förening ska enligt lag ha reglerade stadgar som bestämmer hur verksamheten ska bedrivas, beslutsordningen samt vilka rättigheter och skyldigheter medlemmarna har. Nya stadgar antas på stämman.


Nedan kan du ladda ned föreningens stadgar. Uppdaterad 2017-05-21